"We are born to be real, not to be perfect"

Wij nemen onze verantwoordelijkheid, zien de feiten onder ogen en erkennen.
We aanvaarden de consequenties en maken deel uit van de oplossing.